Adres naszej strony internetowej to analiza-bydgoszcz.pl

Ochrona danych osobowych:

Wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) chcielibyśmy Państwa poinformować, że dane osobowe znajdujące się w naszej bazie są zabezpieczone i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest: Biuro Rachunkowe ANALIZA Sp. z o.o., ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz, NIP 9671427115.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych
Jesteśmy do Państwa dyspozycji – korespondencję prosimy kierować: Biuro Rachunkowe ANALIZA Sp. z o.o., ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz, tel. 604 934 486, e-mail: b.czynka@analiza-bydgoszcz.pl.

Gdzie i w jaki sposób przetwarzamy dane
Część danych przechowujemy w formie elektronicznej w bazie danych naszego oprogramowania do prowadzenia rozliczeń oraz w pakiecie biurowym Microsoft Office. Pozostałe dane przechowywane są przy zastosowaniu aktualnie wykorzystywanego oprogramowania do zarządzania pocztą e-mail.

Gromadzone dane, Zasady Przetwarzania
Przechowujemy dane, które od Państwa otrzymujemy na potrzeby kontaktu, wysłania treści marketingowych, prowadzenia rozliczeń finansowych osób i firm, kontaktu w Państwa imieniu z instytucjami lub wystawienia faktury.

Zgoda na przetwarzanie danych
Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest zawsze dobrowolna.

Przechowywanie danych osobowych
Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych.
Zgodę na przetwarzanie danych zostanie cofnięta.
Uprawnienia osób, których dane przetwarzamy
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zabezpieczenie Danych Osobowych
Administrator oświadcza, że zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych. Ponadto dane osobowe zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem danych osobowych z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.